visit us on Facebook

cz | enaims.htmlshapeimage_1_link_0
Volunteering: a way to environmental education

visit us on Facebook

 
úvod  |  cíle  |  účastníci  |  mapa  |  kontakt  |  výstupyuvod.htmlucastnici.htmlmapa.htmlkontakt.htmloutputs.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4

Cílovou skupinou kurzu jsou koordinátoři dobrovolníků a aktivní vedoucí mládežnických organizací. Jednotlivá školení  povedou odborníci pomocí metod neformálního vzdělávání (workshopy, hry na role, outdoorové aktivity, ice-breakery, kulaté stoly, atd.).


Účastníci kurzu využijí získané dovednosti ve své každodenní praxi s mládeží, dobrovolníky či v rámci aktivit pro životní prostředí. Široká veřejnost bude o projektu informována prostřednictvím tištěných materiálů a dokumentárního filmu, který bude vznikat v průběhu školicího týdne.

Cílem projektu je zvýšení schopností, znalostí, dovedností a přístupu účastníků. Účastníci budou vedeni k osobnímu, společensko-vzdělávacímu a profesionálnímu rozvoji. Školicí kurz bude zaměřen na zlepšení postupů a praxe při práci s mládeží a dobrovolníky v oblasti životního prostředí. Jeho cílem je také vytvořit nové vazby mezi mládežnickými organizacemi, které se kurzu zúčastní.